Анка Нумовска,63 години,родена во с.Леуново,мажена и живее во с.Никифорово,националност-Македонка,конфесија-православна христијанка Edit

Summary

Agent Type
Person

Name Forms

  • Анка Нумовска,63 години,родена во с.Леуново,мажена и живее во с.Никифорово,националност-Македонка,конфесија-православна христијанка