Александар Атанасовски, 46 години, роден во с. Вратиславци, Делчево, живее во Скопје, доктор по историски науки, Македонец, православен христијанин Edit

Summary

Agent Type
Person

Name Forms

  • Александар Атанасовски, 46 години, роден во с. Вратиславци, Делчево, живее во Скопје, доктор по историски науки, Македонец, православен христијанин