Александар Давидовски, роден 1931г. во с.Дурачка Река, жител на Крива Паланка Edit

Summary

Agent Type
Person

Name Forms

  • Александар Давидовски, роден 1931г. во с.Дурачка Река, жител на Крива Паланка