Амзаде Зенили, родена 1960г. родена во Жупа, жител на с.Ростуше Edit

Summary

Agent Type
Person

Name Forms

  • Амзаде Зенили, родена 1960г. родена во Жупа, жител на с.Ростуше