P_000002 Фотографија Edit

Summary

Component Unique Identifier
P_000002
Level of Description
Series

Dates

 • 1999 (Creation)

Subjects

Notes

 • Abstract

  МУЛТИКУЛТУРНИТЕ И ЕТНИЧКИ ОСОБЕНОСТИ НА ЧЕТИРИ ВЕЛЕШКИ СЕЛА

  Носители на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ и д-р Ѓорѓе Младеновски, редовен професор на Институт за социологија (ИС) при Филозофскиот факултет од Скопје.

  Учесници: проф. д-р Анета Светиева; проф. д-р Ѓорѓе Младеновски; асс. м-р Љупчо С. Ристески; асс. м-р Љупчо Неделков и студенти од ИЕА и ИС.

  Финансиска поддршка: Институт Отворено Општество Македонија.

  http://www.iea.pmf.ukim.edu.mk/VELES/indexV_mak.htm

Components