ДЕМ_314 Транскрибирани теренски материјали Edit

Summary

Component Unique Identifier
ДЕМ_314
Level of Description
Series
Language
Macedonian

Dates

 • 2002-12-23 (Creation)

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Дипломска работа

  Социјални и митско-религиски аспекти на копилешката и копилето во Осоговијата

Instances

 • Type
  Text
  Container 1 Type
  Folder
  Container 1 Indicator
  ДЕМ_314
  Container 2 Type
  CD
  Container 3 Type
  CD
 • Type
  Audio
  Container 1 Type
  Folder
  Container 1 Indicator
  АУД_314
  Container 2 Type
  CD
  Container 3 Type
  CD

Components