ДЕМ_373 Транскрибирани теренски материјали Edit

Summary

Component Unique Identifier
ДЕМ_373
Level of Description
Series
Language
Macedonian

Dates

 • 2001 (Creation)

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Дипломска работа

  Три модели на обредите околу раѓање во Скопје (родени скопјани, Македонци од Мијачкиот и Егејскиот дел на Македонија)

Instances

 • Type
  Text
  Container 1 Type
  Folder
  Container 1 Indicator
  ДЕМ_373
  Container 2 Type
  Folder
  Container 3 Type
  Folder
 • Type
  Audio
  Container 1 Type
  Folder
  Container 1 Indicator
  АУД_373
  Container 2 Type
  Folder
  Container 3 Type
  Folder

Components