ДЕМ_804 Транскрибирани теренски материјали Edit

Summary

Component Unique Identifier
ДЕМ_804
Level of Description
Series
Language
Macedonian

Dates

 • 2006 (Creation)

Agent Links

Subjects

Notes

 • Abstract

  Научно-истражувачки проект

  Мапирање и студија заоснована во заедницата за адолесценти под најголем ризик од ХИВ/СИДА и СПИ во Република Македонија

  Адолесценти под најголем ризик за ХИВ/СИДА и СПИ (КСР)

Instances

 • Type
  Text
  Container 1 Type
  Folder
  Container 1 Indicator
  ДЕМ_804
  Container 2 Type
  Folder
  Container 3 Type
  Folder
 • Type
  Audio
  Container 1 Type
  Folder
  Container 1 Indicator
  АУД_804
  Container 2 Type
  Folder
  Container 3 Type
  Folder

Components